REHABILITACJA

Gabinet Rehabilitacji znajduje się w siedzibie firmy, Blizne 438a. Oferujemy standardowe zabiegi oraz drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych - ręczny i przyrządowy, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych oraz suche kąpiele w CO2. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza POZ. Skierowanie na rehabilitację leczniczą ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja – w przeciwnym razie traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

REHABILITACJA DOMOWA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej  oraz posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.


Świadczymy również usługi prywatne.

Gabinet Rehabilitacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00
Kontakt: 13 43 05 610 wew. 22

SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE