PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne

Świadczymy usługi z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego. Sprawujemy opiekę nad  pacjentami, począwszy od 3 miesiąca życia (wizyty patronażowe) po opiekę nad osobami dorosłymi. Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.  W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem. Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Świadczenia pielęgniarki POZ w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania przez pielęgniarkę czynności higieniczno pielęgnacyjnych – zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem.
Istnieje możliwość złożenia deklaracji wyboru pielęgniarki POZ w siedzibie Centrum Opieki Medycznej Kamed, Blizne 438a.

Kontakt: 13 43 05 610, wew. 21

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ