REHABILITACJA

Gabinet Rehabilitacji znajduje się w siedzibie firmy, Blizne 438a. Oferujemy standardowe zabiegi oraz drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych - ręczny i przyrządowy, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych oraz suche kąpiele w CO2. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza POZ. Skierowanie na rehabilitację leczniczą ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja – w przeciwnym razie traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Czytaj więcej

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne

Świadczymy usługi z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego. Sprawujemy opiekę nad  pacjentami, począwszy od 3 miesiąca życia (wizyty patronażowe) po opiekę nad osobami dorosłymi. Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.  W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem. Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Czytaj więcej

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pacjenci kwalifikowani do pielęgniarskiej opieki długoterminowej to chorzy nie wymagający hospitalizacji, ale wymagający systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Są to chorzy, którzy w ocenie wg skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Świadczymy usługi na terenie powiatu brzozowskiego.

Świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla osób ubezpieczonych są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj więcej

HOSPICJUM DOMOWE

Opiekujemy się nieuleczalnie chorymi w ich własnym domu. Wiemy, jak opanować ból i zmniejszyć cierpienie Pacjenta. Służymy pomocą i wsparciem dla rodziny chorego przygotowując do najtrudniejszej chwili. Celem zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości życia nasza opieka sprawowana jest przez wykwalifikowany zespół hospicyjny : lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz psycholog.

Kto może skorzystać z opieki hospicjum domowego?

Czytaj więcej

POGOTOWIE DIETETYCZNE

W ramach projektu Pogotowie Dietetyczne KAMED oferujemy cztery pakiety w ramach których Pacjent może liczyć na kompleksową opieką dietetyczną, na którą składa się:

Czytaj więcej