Rekrutacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Opieki Medycznej „Kamed”

2) W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z nami w każdej chwili za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych Pana Daniela Lampart: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

    w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych -podjęcie przez działań na moje żądanie tj. rozpatrzenia mojej kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości - wyrażona przeze mnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy
prowadzeniu rekrutacji;

6) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, Administrator przechowuje przez okres 1 roku od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

7) przysługują mi następujące prawa:

    prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
    prawo do sprostowania danych osobowych;
    prawo do usunięcia danych osobowych;
    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    prawo do przeniesienia danych osobowych;
    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.