PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Pacjenci kwalifikowani do pielęgniarskiej opieki długoterminowej to chorzy nie wymagający hospitalizacji, ale wymagający systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Są to chorzy, którzy w ocenie wg skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Świadczymy usługi na terenie powiatu brzozowskiego.

Świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla osób ubezpieczonych są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WYMOGI:

  • skierowanie od lekarza POZ lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego lub poradni specjalistycznej – ZGODNIE ZE WZOREM WYMAGANYM PRZEZ NFZ
  • kwalifikacja pacjenta wg skali Barthel (0 – 40 pkt)
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

REJESTRACJA

Aby skorzystać z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy zarejestrować się pod nr 13 43 05 610 wew. 21.

SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA/OBJĘTEGO PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ